Per 7 september 2020

In mijn praktijk kunt u met de volgende logopedische problemen terecht: eet- en drinkproblemen, taalproblemen, spraakproblemen, auditieve problemen en problemen met het spreken. Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister en bied hoogwaardige zorg. Om de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk te houden, heeft mijn praktijk een aantal regels. Ik verwacht dat iedereen zich hieraan houdt.

 • Bij de eerste afspraak neemt u het volgende mee: de verwijsbrief van een arts, een bewijs van uw zorgverzekeraar en een geldig legitimatiebewijs.
 • Mocht u verhinderd zijn om de afspraak na te komen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op via telefoon, mail of WhatsApp. Ik kan dan een nieuwe afspraak met u inplannen.
 • Bij verhindering dienen afspraken 24 uur van tevoren te worden afgezegd.
 • Te laat afgezegde afspraken of niet komen opdagen worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Deze dient u zelf te betalen, de kosten hiervoor zijn 40 euro per behandeling.
  • De uitzondering op deze regel is als u afbelt vanwege gezondheidsklachten die corona gerelateerd zijn (verkouden, keelpijn, hoesten, benauwd en/of koorts).
 • De logopedische behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar (tot 18 jaar) vanuit het basispakket. Er wordt bij elke zorgverzekeraar rechtstreeks gedeclareerd waardoor u geen nota van mij ontvangt.
 • Tijdens de afspraak komt het kind met een ouder naar de afspraak. Broertjes en zusjes mogelijk alleen mee naar de afspraak in overleg met de logopedist.
 • In de wachtkamer wordt er niet gegeten of gedronken. Tijdens de behandelingen mag dit alleen in overleg met de logopedist.
 • Wanneer uw kind logopedie heeft, verwacht u een zo goed mogelijk resultaat. Hiervoor is het, naast goede logopedische zorg, belangrijk dat er thuis wordt geoefend om de behandeldoelen te behalen. Ik verwacht dan ook dat ouders de kinderen helpen dit te bewerkstelligen en het oefenen stimuleren.
 • Als logopedist ben ik verplicht om de verwijzer te informeren omtrent de behandeling. In het belang van de voortgang van de behandeling kan het nodig zijn om informatie over de behandeling te geven of op te vragen bij derden.
 • Om een goede behandeling logopedie te kunnen geven is het noodzakelijk dat (medische) persoonsgegevens van het kind en de ouder/verzorger worden genoteerd in het dossier.
 • Als ouder/ verzorger heeft u recht om het dossier in te zien. Hiervoor wordt een afspraak gepland of een week na de aanvraag een papierenversie meegegeven aan u.